Hiệp Khách Thăng Thiên
Jane
Hướng Dẫn Người Chơi Mới
Ðại phu buff máu x2 exp cả nhóm và ++ hơn 8 tiếng không hỗ trợ auto ++...

Xem chi tiết

Jane
Quà tặng người chơi mới
Vào game chat [!codetanthu] nhấn vào để xem thêm chi tiết...

Xem chi tiết

Jane
Hộp Trang Sức Xịn
Rớt tại BOSS Sơn Hải Cốc, Yến Phi Gia, Mai Hoa Trang nhấn vào để xem thêm chi tiết...

Xem chi tiết

Jane
Trứng Rồng
Rớt tại BOSS Sơn Hải Cốc nhấn vào để xem thêm chi tiết...

Xem chi tiết

Jane
Hộp Thần Khí
Nhấn vào để xem thêm chi tiết...

Xem chi tiết

Jane
Hộp Linh Thú
Rớt tại Yến Phi Gia và Mai Hoa Trang nhấn vào để xem thêm chi tiết...

Xem chi tiết

Jane
Đầu Tư Vàng
Nhấn vào để xem thêm chi tiết...

Xem chi tiết

Jane
'Nạp Lần Đầu' tặng 30% giá trị
Nhấn vào để xem thêm chi tiết...

Xem chi tiết

Jane
Thông Tin Update
Nhấn vào để xem thông tin update mới nhất...

Xem chi tiết

Jane
Cân bằng sức mạnh
Tất cả nhân vật aoe 5 mục tiêu...

Xem chi tiết

Jane
Hệ thống xếp hạng Danh Hiệu
Nhấn vào để biết thêm chi tiết...

Xem chi tiết

Jane
20h Đại Chiến Tu Tiên Giới
Top nhận 50@/20@/10@ Hiệp khách may mắn đứng xem nhận thêm Huyền Vũ Phù 2 Ngày...
>

Xem chi tiết

Jane
22h10 Event hàng tuần
Do nhân vật[GM]Event tổ chức nhấn vào để xem thêm chi tiết ...
>

Xem chi tiết

Jane
Đánh giá 5* nhận quà hấp dẫn
Nhấn vào để biết thêm chi tiết...
>

Xem chi tiết

Jane
Sự kiện mở Hộp Ngọc Bảo
Hộp trian quái rớt và chìa khóa mua tại Bình Thập Chỉ...
>

Xem chi tiết